DDT “Wrestle Peter Pan 2019” Results – July 15, 2019 – Tokyo, Japan

Jul 16, 2019 - by Michael Riba

1. Exhibition Match
Kota Umeda defeated Keigo Nakamura

2. Tokyo Joshi Pro Under Match
Rika Tatsumi, Nodoka Tenma, and Yuki Aino defeated Himawari Unagi, Natsumi Maki, and Yuna Manase

3. Six-Man Tag Team Match
Shunma Katsumata, Yuki Iino, and Mizuki Watase defeated Yuki Ueno, Naomi Yoshimura, and Nobuhiro Shimatani

4. Kazusada Higuchi and Ryota Nakatsu defeated Kota Umeda and Kouki Iwasaki

5. Super Joshi Pro Wars
Yoshiko defeated Saki Akai

6. DDT Extreme Championship – IPPON Fluorescent Lighttube Death Match
Akito (c) defeated ASUKA

7. Iron Man Heavymetalweight Championship Match
Furitsuke Kamen defeated Toru Owashi (c)

8. Iron Man Heavymetalweight Championship – Time Difference Battle Royal
Yukio Sakaguchi defeated Furitsuke Kamen (c), Toru Owashi, Kurochan, Shiro Koshinaka, Joey Ryan, Makoto Oishi, Antonio Honda, Kazuki Hirata, Mad Paulie, Tomomitsu Matsunaga, Gorgeous Matsuno, Hiroshi Yamato, Pokotan, and Yuki Kamifuku

9. Hideki Suzuki defeated Yukio Naya

10. Chris Brookes and Masahiro Takanashi defeated MAO and Mike Bailey

11. Weapon Rumble for the vacant O-40 Championship
Sanshiro Takagi defeated Super Sasadango Machine

12. Dramatic Dream Match
Shinya Aoki defeated Danshoku Dieno

13. KO-D Tag Team Championship Match
DAMNATION (Daisuke Sasaki and Soma Takao) (c) defeated HARASHIMA and Yasu Urano

14. KO-D Openweight Championship Match
Konosuke Takeshita defeated Tetsuya Endo (c)

Leave a Reply