DDT “Fighting Beer Garden 2018 – Danshoku Dino & Super Sasadango Machine Day” Results – August 2, 2018 – Tokyo, Japan

Aug 3, 2018 - by Michael Riba

1. Tetsuya Koda defeated Hisaya Imabayashi

2. Our Lariat Pro Wrestling ’18
Keisuke Ishii, Antonio Honda, and Rekka vs. Kazusada Higuchi, Tomomitsu Matsunaga, and Yumehito Imanari (No Contest)

3. First Lariat Attack Rule
Keisuke Ishii, Antonio Honda, and Rekka defeated Kazusada Higuchi, Tomomitsu Matsunaga & Yumehito Imanari

4. Ken Ohka vs. DJ Nira (No Contest)

5. 10,000,000 Yen If You Beat Virtual Pikotaro
Virtual Pikotaro (Kazuyoshi Sakai) vs. Norikazu Fujioka (Yasu Urano) (Time-Limit Draw)

6. 10,000,000 Yen If You Beat Virtual Pikotaro – Handicap Match
Virtual Pikotaro (Kazuyoshi Sakai) vs. Pedro Takaishi and Choun-Shiryu (Time-Limit Draw)

7. 10,000,000 Yen If You Beat Virtual Pikotaro
Virtual Pikotaro No.1 (Kazuyoshi Sakai) and Virtual Pikotaro No.2 (Hisaya Imabayashi) defeated Muscle Sakai and Antonio Honda

8. Sandman Match
Ken Ohka defeated Yuki Ueno, Danshoku Dino, Mike Bailey, Jason Kincaid, Facade, Antonio Honda, Chinsuke Nakamura, Muscle Sakai, Keisuke Ishii, Tomomitsu Matsunaga, Yasu Urano, Yumehito Imanari, Shota, Choun-Shiryu, DJ Nira, MAO, Sumo Rock, Rekka, and DT-YUTA

Leave a Reply