DDT “God Bless DDT 2017” Results – 11/23/17 – Tokyo, Japan

Nov 25, 2017 - by Michael Riba

1. Mad Polly defeated Daiki Shimomura

2. Kota Umeda defeated Yuki Ueno

3. Irregular Battle Royal
Kazuki Hirata defeated Danshoku Dino, Mizuki Watase, Nobuhiro Shimatani, Saki Akai, and Koji Yoshida

4. 3-Way Nine-Man Tag Team Match
KUDO, Yukio Sakaguchi, and Masahiro Takanashi defeated Shunma Katsumata, MAO, and Diego and Kazusada Higuchi, Kouki Iwasaki, and Rekka

5. KO-D 10 Man Tag Team Championship Match
LiLiCo, Makoto Oishi, Super Sasadango Machine, Ken Ohka, and Keisuke Ishii (c) defeated Shiro Koshinaka, Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Shigehiro Irie, and Antonio Honda

6. Special Singles Match
Tetsuya Endo defeated Mike Bailey

7. DDT Extreme Championship – No DQ Match
Daisuke Sasaki (c) defeated Soma Takao

8. KO-D Tag Team Championship Match
HARASHIMA and Naomichi Marufuji (c)defeated Konosuke Takeshita and Akito

Leave a Reply