DDT “Dramatic Niigata 2017” Results – 11/5/17 – Niigata, Japan

Nov 7, 2017 - by Michael Riba

1. Yukio Sakaguchi & Masahiro Takanashi defeated Sanshiro Takagi & Kazuki Hirata

2. Soma Takao defeated Daiki Shimomura (7:44)

3. Six-Man Tag Team Match
Makoto Oishi, Shunma Katsumata, & Saki Akai defeated Toru Owashi, Kouki Iwasaki, & Cherry

4. Danshoku Dino & Keisuke Ishii defeated Antonio Honda & Diego

5. Six-Man Tag Team Match
Daisuke Sasaki, Tetsuya Endo, & Mad Polly defeated Mike Bailey, MAO, & Kazusada Higuchi

6. Special Bishamonten Tag Team Match
Konosuke Takeshita & Akito defeated HARASHIMA & Super Sasadango Machine

Leave a Reply