AJPW “Starting Over 2017 ~ Jr. Tag Battle of Glory – Day 4” Results – 11/7/17 – Gifu, Japan

Nov 7, 2017 - by Michael Riba

1. Jr. Tag Battle of Glory 2017
Black Tiger VII & Black Spider VII [2] defeated Kotaro Suzuki & Keiichi Sato [4]

2. TAJIRI & KAI defeated Ryouji Sai & Toshiki Iwaki

3. Zeus defeated Yuma Aoyagi

4. Jr. Tag Battle of Glory 2017
Atsushi Maruyama & Masashi Takeda [2] defeated Koji Iwamoto & Yosuke Okada [0]

5. Six-Man Tag Team Match
Jun Akiyama, Takao Omori, & Yohei Nakajima defeated Hikaru Sato, Rocky Kawamura, & Takahisa Matsumoto

6. Six-Man Tag Team Match
NEXTREAM (Kento Miyahara & Naoya Nomura) & Yoshitatsu defeated Suwama, Shuji Ishikawa, & Atsushi Aoki (16:36)

2017 Jr. Tag Battle of Glory Standings:
1. Atsushi Aoki & Hikaru Sato [4]
2. Kotaro Suzuki & Keiichi Sato [4]
3. Atsushi Maruyama & Masashi Takeda [4]
4. Black Tiger VII & Black Spider VII [4]
5. Koji Iwamoto & Yosuke Okada [0]

Leave a Reply