Top matches announced for New Japan’s 1/4 Tokyo Dome show

Dec 7, 2011 - by Steve Gerweck

– Hiroshi Tanahashi vs. Minoru Suzuki for IWGP heavyweight title

– Giant Bernard & Karl Anderson vs. Satoshi Kojima & Hiroyoshi Tenzan for IWGP tag titles

– Shinsuke Nakamura & Toru Yan vs. Go Shiozaki & Naomichi Marufuji

– Hirooki Goto vs. Takashi Sugiura

– Yuji Nagata & Wataru Inoue vs. Masakatsu Funaki & Masayuki Kono

credit: f4wonline.com


(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply